KỸ NĂNG CÔNG SỞ

'Mách' sinh viên mẹo gây thiện cảm ở công ty thực tập

18/06/2024 09:37

https://tuoitre.vn/mach-sinh-vien-meo-gay-thien-cam-o-cong-ty-thuc-tap-20181216152347123.htm

Kỹ năng ứng xử nào gây nhức đầu nhất ở công sở?

18/06/2024 09:35

https://tuoitre.vn/ky-nang-ung-xu-nao-gay-nhuc-dau-nhat-o-cong-so-2024050814062913.htm

Tranh luận với đồng nghiệp thế nào cho văn minh?Tranh luận với đồng nghiệp thế nào cho văn minh?

18/06/2024 09:27

https://tuoitre.vn/tranh-luan-voi-dong-nghiep-the-nao-cho-van-minh-20181229184729315.htm

Nhận biết về quấy rối tình dục ở nơi làm việc

18/06/2024 09:26

https://tuoitre.vn/nhan-biet-ve-quay-roi-tinh-duc-o-noi-lam-viec-20180420081310977.htm

Ứng xử khi bị “lớn tiếng”

18/06/2024 09:23

https://www.evn.com.vn/d6/vanhoa-evn/Ung-xu-khi-bi-lon-tieng-200-821-64742.aspx

Kỹ năng thoát nạn khi cháy nhà ống

17/06/2024 15:18

https://congan.dongthap.gov.vn/chi-tiet-bai-viet/-/asset_publisher/wbj7qfWZntAi/content/id/15569911

7 kỹ năng giao tiếp cơ bản mà bạn nên biết trong công việc

31/05/2024 14:16

https://www.vietnamworks.com/hrinsider/7-ky-nang-giao-tiep-co-ban-ma-ban-nen-biet-trong-cong-viec.html

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỞI MỞ NƠI CÔNG SỞ – GIẢI BÀI TOÁN KHÓ CHO NHÀ QUẢN TRỊ

31/05/2024 14:10

https://successtraining.vn/ky-nang-giao-tiep-coi-mo-noi-cong-so-giai-bai-toan-kho-cho-nha-quan-tri/

Điểm qua một số tình huống giao tiếp nơi công sở điển hình nhất

31/05/2024 14:07

https://www.vietnamworks.com/hrinsider/diem-qua-mot-so-tinh-huong-giao-tiep-noi-cong-so-dien-hinh-nhat-2.html

Làm thế nào để sở hữu kỹ năng điều hành công sở tốt nhất?

31/05/2024 13:55

https://www.testcenter.vn/blog/ky-nang-dieu-hanh-cong-so/

Nghệ thuật giao tiếp chốn công sở: 3 Tránh – 4 Dùng

31/05/2024 13:52

Những nguyên tắc vàng về kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở

Những nguyên tắc vàng về kỹ năng giao tiếp ứng xử nơi công sở

31/05/2024 13:49

https://kenhtuyensinh.vn/nhung-nguyen-tac-vang-ve-ky-nang-giao-tiep-ung-xu-noi-cong-so

Các kỹ năng giao tiếp hiệu quả, tránh “drama” nơi công sở

31/05/2024 13:42

https://bloganchoi.com/cac-ky-nang-giao-tiep-hieu-qua-tranh-drama-noi-cong-so/#google_vignette

Bạn có biết tầm quan trọng của việc giao tiếp nơi công sở?

31/05/2024 13:40

https://blog.skillhub.vn/ban-co-biet-tam-quan-trong-cua-viec-giao-tiep-noi-cong-so/